Recent Publications

 • Collective Thomson scattering measurements of electron feature using stimulated Brillouin scattering in laser-produced plasmas,
  N. Bolouki, K. Sakai, T.Y. Huang, S. Isayama, Y.L. Liu, C.W. Peng, C.H. Chen, N. Khasanah, H.H. Chu, T. Moritaka, K. Tomita, Y. Sato, K. Uchino, T. Morita, S. Matsukiyo, Y. Hara, H. Shimogawara, Y. Sakawa, S. Sakata, S. Kojima, S. Fujioka, Y. Shoji, S. Tomiya, R. Yamazaki, M. Koenig, Y. Kuramitsu,
  High Energy Density Physics 32, 82-88 (2019) [link][reprint]
 • High-resolution phase-contrast imaging of biological specimens using a stable betatron X-ray source in the multiple-exposure mode,
  Bo Guo, Xiaohui Zhang, Jie Zhang, Jianfei Hua, Chih-Hao Pai, Chaojie Zhang, Hsu-Hsin Chu, Warren Mori, Chan Joshi, Jyhpyng Wang, and Wei Lu,
  Scientific Reports 9, 7796 (2019) [link][reprint]
 • Enhancement of laser-driven betatron X-rays by a density-depressed plasma structure,
  Bo Guo, Zhi Cheng, Shuang Liu, Xiao Nan Ning, Jie Zhang, Chih-Hao Pai, Jianfei Hua, Hsu-hsin Chu, Jyhpyng Wang, and Wei Lu,
  Plasma Physics and Controlled Fusion 61, 035003 (2019) [link][reprint]
 • Relativistic single-cycle tunable infrared pulses generated from a tailored plasma density structure,
  Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jianfei Hua, Chaojie Zhang, Yipeng Wu, Yang Wan, Fei Li, Jie Zhang, Zhi Cheng, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Xiaonan Ning, Yunxiao He, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Warren B. Mori, and Chan Joshi,
  Nature Photonics 12, 489–494 (2018) [link][reprint][Supplementary Information]